STEUN EL CAMINO BEKEGEM
Wenst je El Camino Bekegem Vzw te steunen?
El Camino Bekegem VZW, een ontmoetingsplaats op weg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners?
 
Financiële steun:
 
Wil je El Camino Bekegem VZW steunen? 
Dat kan door een storting op rekeningnummer BE74 1030 6455 7107.
 
Hiermee kunnen wij al onze activiteiten gratis blijven aanbieden.
 
Ondertekenen van het Soteria Manifest:
 
De vzw El Camino Bekegem is op weg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid in de vorm van een zogenaamd Soteriahuis. Dat is een huis waarin mensen die een psychotische crisis doormaken een veilige omkadering krijgen met de nodige zorg en ondersteuning, in hechte verbinding met hun familie en andere naastbetrokkenen. Als aanvulling op het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg vormt een Soteriahuis voor deze doelgroep een alternatief voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Dergelijke huizen bestaan reeds in het buitenland (Duitsland, Zwitserland, VSA, Israël, …) en de wetenschappelijke evidentie wijst uit dat het Soteria-model vele voordelen heeft in vergelijking met een klassieke psychiatrische opname. Vorig jaar werd een Soteria-manifest verspreid, dat oproept om ook in Vlaanderen Soteriahuizen op te richten. Intussen werd dit al meer dan 1400 keer ondertekend, ook vanuit GGZ-organisaties en hulpverleners. De Vlaamse Werkgroep Soteriahuizen wordt hierin ook gesteund vanuit vzw Psyche en vzw Te Gek !?, vanuit de Vlaamse overheid gericht op nieuwe praktijkontwikkelingen binnen de samenleving en in de geestelijke gezondheidszorg.