VISIE-MISSIE

El Camino Bekegem, waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid.   El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.
   

Lees hier onze visie

 

ACTIVITEITEN

 

Beste Caminard,
 
Hoe gaat het met jou?
 
Aangezien de vorige Open Kring in El Camino Bekegem kon doorgaan, er talrijke aanwezigen waren en het kringvuur soms wat siste terwijl er enkele regendruppels in vielen, gaf dit het signaal dat verbinding met anderen niet zomaar uitblust, zelfs als er tegenwerkende elementen zijn.
We kijken er naar uit je te ontmoeten op de volgende Open Kring, waar we, met een avond van bespreekbaar maken van ervaringen en ideeën rond psychosegevoeligheid, de oren spitsen om te luisteren naar ieders woorden. Woorden waar waarde aan vasthangt, woorden die een gezamenlijke taal doen ontstaan waarbij we verbinding voelen en ieders werkelijkheid een plaats vindt in een gedeeld geheel.

Wil je er ook bij zijn en je stem doen klinken, voel je dan welkom bij de Open Kring in El Camino Bekegem op donderdag 29 juli om 19u, waar niet alleen de sterren boven het vuur, maar ook jouw aanwezigheid de anderen en de avond in hun kracht en kwetsbaarheid kunnen doen blinken.

Mᴏɢᴇɴ ᴡᴇ ᴠʀᴀɢᴇɴ ɪɴᴅɪᴇɴ ᴊᴇ ᴡᴇɴsᴛ ᴅᴇᴇʟ ᴛᴇ ɴᴇᴍᴇɴ, ᴏᴍ ᴏᴘ 'GAAT' ᴛᴇ ᴋʟɪᴋᴋᴇɴ ᴏᴘ ᴅɪᴛ ᴇᴠᴇɴᴇᴍᴇɴᴛ op Facebook, ᴢᴏᴅᴀᴛ ᴡᴇ ʜᴇᴛ ᴀᴀɴᴛᴀʟ ᴅᴇᴇʟɴᴇᴍᴇʀs ᴋᴜɴɴᴇɴ ɪɴsᴄʜᴀᴛᴛᴇɴ.
 
https://www.facebook.com/events/205631854807637
 
Intussen zijn we ook volop bezig om, samen met alle vrijwilligers en passanten, El Camino Bekegem te blijven koesteren als de warme verbindingsplaats die het nu al is - én in de toekomst nog steviger te doen groeien, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

Om je al een idee te geven en wat te kunnen vooruitblikken naar de volgende bijeenkomsten zijn hier de geplande data:

Donderdag 29 juli: Open Kring in El Camino Bekegem
Dinsdag 24 augustus: Open Kring in El Camino Bekegem: 
Woensdag 22 september: Open Kring in El Camino Bekegem
Vrijdag 1 Oktober: Online Open kring via Zoom
Maandag 25 Oktober: Open Kring in El Camino Bekegem
Donderdag 25 November: Open Kring in El Camino Bekegem
Woensdag 22 December: Open (Kerst)Kring in El Camino Bekegem

We ontmoeten je graag tijdens de Open Kring.
Warme groet vanuit El Camino Bekegem
Dag, Dirk, Eva, Jan, Johan, Kim, Rika en Stefaan
De Kern van El Camino Bekegem
 

-------------

Open Kring op dinsdag 22 juni en Woensdag 30 juni.

Beste Caminard,

Hoe gaat het met jou?

Na de vorige online Open Kring, waarbij er ruimte was voor veel dialoog die gepaard ging met boeiende en zelfs poëtisch getinte gesprekken, komen de volgende Open Kringen in het vooruitzicht.

De weg die we vaak individueel lijken uit te stippelen, kan op een Open Kring avond ineenvloeien, zodat die samen met andere Caminards kan worden bewandeld. We effenen samen het pad voor elkaars getuigenissen en elkaars woorden, die we beluisteren en waarmee we samen een volgend verhaal schrijven, waarbij de veelheid aan verschillen en tegelijk de rakende gelijkenissen zorgen voor een open gesprek over psychose en zoveel meer menselijke ervaringen.


Voel je je ook aangesproken raakpunten op te zoeken met anderen, om je beeld en je stem aan te vullen vanuit wat we gemeen hebben? Het mens-zijn in al zijn facetten?

Voel je dan vooral welkom op een van de volgende El Camino Open Kringen.

Op dinsdag 22 juni, om 19 uur in onze gebruikelijke virtuele Zoom-ruimte,
waar we kunnen inzoomen op wat ons drijft en samenbrengt, en hoe het met iedere aanwezige gaat.
Wil je graag deelnemen aan de online Open Kring via ZOOM?
Klik dan op dinsdag 22 juni iets voor 19 uur op volgende link:
https://zoom.us/j/9857887921

Voel je ook welkom op woensdag 30 juni om 19 uur rond de vuurschaal van El Camino Bekegem, Bruggestraat 400, 8480 Bekegem.
Het is des te leuker dat dit opnieuw kan plaatsvinden in mooie en sfeerbrengende tuin van El Camino, met de zon als getuige, compagnons als gezelschap en een gloed van vuur als bevestiging.

Mogen we vragen indien je wenst deel te nemen, om op 'GAAT' te klikken op dit evenement op Facebook, zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten.

Dinsdag 22 juni: online Open Kring:
https://www.facebook.com/events/4051519764931187

Woensdag 30 juni: Open Kring in rond de vuurschaal El Camino:
https://www.facebook.com/events/161215872654348

Op dit moment wandelt Peter Degand de tocht naar Santiago de Compostella ten voordele van El Camino Bekegem VZW.
Wil je hem en ons een duwtje in de rug geven, dan kun zijn stappen sponsoren ten voordele
van El Camino Bekegem Vzw door te storten op rekeningnummer BE74 1030 6455 7107. Buen Camino Peter!

Intussen zijn we ook volop bezig om, samen met alle vrijwilligers en passanten, El Camino Bekegem te blijven koesteren als de warme verbindingsplaats
die het nu al is - én in de toekomst nog steviger te doen groeien, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

Ook in de zomer komen we samen in een Open Kring:

Donderdag 29 juli Open Kring In El Camino Bekegem
Dinsdag 24 augustus Open Kring In El Camino Bekegem


Warme groet vanuit El Camino Bekegem.

De Kern van El Camino Bekegem

 

---------------

VOORBIJE ACTIVITEITEN 

Open Kring op dinsdag 18 mei in El Camino Bekegem

Beste Caminards, de weersomstandigheden voor dinsdag blijven onstabiel.
De Open Kring zal dinsdag 18 mei dan ook online doorgaan.
We hopen jullie in juni terug te kunnen ontvangen in de tuin rond de vuurschaal van El Camino Bekegem.

Wil je graag deelnemen aan de Online open Kring via Zoom?
Klik dan op dinsdag 18 mei iets voor 19 uur op volgende link:
https://zoom.us/j/9857887921

Mogen we vragen indien je wenst deel te nemen op ‘GAAT’ te klikken op dit evenement op Facebook zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten.
https://www.facebook.com/events/938810316893509

Dinsdag 22 juni Online Open Kring
Woensdag 30 juni Open Kring In El Camino Bekegem
Donderdag 29 juli Open Kring In El Camino Bekegem
Dinsdag 24 augustus Open Kring In El Camino Bekegem


Van harte welkom!


El Camino Bekegem onderweg

El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats, waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid. Naast onze Open Kringen, weekends en zondagen waar we al mensen samenbrachten – en intussen ook een eerste bewoner die in El Camino Bekegem kon verblijven – zijn we steeds verder onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

In onze ambitie om hiervoor de nodige krachten te bundelen en een meer stevige omkadering te bouwen, staan we als El Camino Bekegem niet alleen, maar sluiten we aan bij de Vlaamse werkgroep Soteriahuizen, die wordt ondersteund door Te Gek !? Steunpunt Geestelijke Gezondheid, getrokken door een Kern van Ludi Van Bouwel, Bob Cools, Elke Haerick en Dag Van Wetter.
De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen is samengesteld uit hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg met expertise in de behandeling van psychose en uit personen die zelf een dergelijke crisis hebben doorgemaakt, alsook naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid. De leden van de werkgroep pleiten voor Soteriahuizen als alternatief voor een opname in het psychiatrisch ziekenhuis. Door het binnenbrengen van de verschillende perspectieven bij de besluitvorming wil de Vlaamse werkgroep Soteriahuizen de gedragenheid te vergroten, met oog op een duurzame implementatie van Soteriahuizen, in bondgenootschap met partners uit de GGZ en daarbuiten.
Om dit te bepleiten, werd ook een manifest opgemaakt, dat sinds vandaag kan worden ondertekend via https://www.tegek.be/soteria/manifest-ondertekenen.

In de lijn van deze Soteria-filosofie zoekt El Camino Bekegem zelf ook al langer verbinding met mogelijke bondgenoten. Op die manier kregen we al logeerbezoek van Anneke Krols tijdens haar Trappen Tegen Grenzen fietstocht. Tom Van Daele, directeur van Te Gek !? Steunpunt Geestelijke Gezondheid, begeleidde ons bij het schrijven van een visietekst. Ook Sven en Christel van Unik-id gingen met ons in gesprek over hoe El Camino Bekegem er als plek in de toekomst zou kunnen uitzien.

Vorige week toonde ook Steven Ingelbrecht, directeur van Covias, zich bereid om met ons mee te denken. Dit zorgde er al meteen voor dat El Camino op de website en in de nieuwsbrieven van Covias in de kijker werd gezet: https://www.covias.be/project-in-de-kijker-el-camino-te-bekegem.
Op 7 juni krijgen we bezoek van Rokus Loopik, tijdens zijn ’45 Days Inclusion Pilgrimage', een fietstocht en podcast onderweg naar Santiago de Compostela: https://www.socialrun.nl/socialrun-2021/teams/rokus.
Telkens nieuwe ontmoetingen, die er telkens weer voor zorgen dat er altijd een volgende keer mogelijk is…


Warme groet vanuit El Camino Bekegem.

De Kern van El Camino Bekegem


_____

Beste Caminard,

Hoe sta je ervoor?

Nazinderen van gedeelde ervaringen, emoties en bevindingen is iets dat de vorige Online Kring wel met zich meebracht. Dit gebeuren doet ons alvast uitzien naar een nieuwe gespreksavond vol verbinding en samenkomen, waarbij de veelheid aan verschillende getuigenissen en de onderling gedeelde kwetsbaarheden gepaard gaan met erkenning en aanvaarding, waarbij de verschillende paden van Caminards bijeenvloeien, en ieder zijn puzzelstukken kan aanreiken, om zo de puzzel omtrent psychose en alles dat erbij verschijnt samen te helpen aanvullen.

Voel je je aangesproken deel uit te maken van een verbindende gespreksavond, waarbij mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners praten en luisteren vanuit een mens-zijn dat ons allen kenmerkt?

Voel je dan vooral welkom op de El Camino online Open Kring op 20 april, om 19 uur in onze gebruikelijke virtuele Zoom-ruimte, waar we kunnen inzoomen op wat ons drijft en samenbrengt, en hoe het met iedere aanwezige gaat.
Wil je graag deelnemen aan de Online Kring via ZOOM? Klik dan op dinsdag 20 april iets voor 19 uur op volgende link:
https://zoom.us/j/9857887921
Mᴏɢᴇɴ ᴡᴇ ᴠʀᴀɢᴇɴ ɪɴᴅɪᴇɴ ᴊᴇ ᴡᴇɴsᴛ ᴅᴇᴇʟ ᴛᴇ ɴᴇᴍᴇɴ, ᴏᴍ ᴏᴘ 'GAAT' ᴛᴇ ᴋʟɪᴋᴋᴇɴ ᴏᴘ ᴅɪᴛ ᴇᴠᴇɴᴇᴍᴇɴᴛ ᴏᴘ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴢᴏᴅᴀᴛ ᴡᴇ ʜᴇᴛ ᴀᴀɴᴛᴀʟ ᴅᴇᴇʟɴᴇᴍᴇʀs ᴋᴜɴɴᴇɴ ɪɴsᴄʜᴀᴛᴛᴇɴ.
https://www.facebook.com/events/4191837984194537/

Intussen zijn we ook volop bezig om, samen met alle vrijwilligers en passanten, El Camino Bekegem te blijven koesteren als de warme verbindingsplaats die het nu al is - én in de toekomst nog steviger te doen groeien, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

 

Warme groet vanuit El Camino Bekegem.

------


Hoe is het met jou?

Als er iets belangrijks lijkt op te dagen vanuit de achtergrond van wat er zoal gaande is in de dagelijkse berichtgeving van een collectief gedeelde virale boodschap van angst, kan het toch wel de nood zijn om waakzaam te blijven ieders innerlijk vuur gaande te houden.

Bij El Camino willen we luisteren en horen, naar wat er kan loskomen als een groep mensen rond psychosegevoeligheid en zoveel meer willen woorden uitwisselen, woorden die niet aflaten verbinding te zoeken van mens tot mens, van ervaring tot ervaring... van een flitsende vonk naar een vlam die gezamenlijk kan voortflakkeren in de richting van een hoopvolle toekomst.

Voel je je aangesproken om deel te nemen en een nieuwe digitale vonk van verbinding te doen overspringen, waarbij kwetsbaarheid en kracht eigenlijk zowat hetzelfde blijken te betekenen? Om beluisterd te worden in dat wat je dierbaar is, gehoord te worden in wat je helpt je vlam te bewaken, om te spreken met compagnons, onderweg rakend aan mooie momenten om te koesteren?

Op maandag 15 februari willen we je uitnodigen deel te nemen aan de volgende El Camino online Open Kring, waarbij we tegelijk kunnen tegemoetkomen aan mensen die anders moeite zouden hebben om in Bekegem te raken.

Laten we waakzaam zijn voor elkaar en elkaars vlam, en verbinden waar we elkaar vinden, in een gespreksavond voor mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners, samen als compagnons tijdens de online Open Kring.
Wil je graag deelnemen aan deze online Open Kring via ZOOM? Klik dan op maandag 15 februari iets voor 19 uur op volgende link:
https://zoom.us/j/9857887921

Mᴏɢᴇɴ ᴡᴇ ᴠʀᴀɢᴇɴ ɪɴᴅɪᴇɴ ᴊᴇ ᴡᴇɴsᴛ ᴅᴇᴇʟ ᴛᴇ ɴᴇᴍᴇɴ, ᴏᴍ ᴏᴘ 'GAAT' ᴛᴇ ᴋʟɪᴋᴋᴇɴ ᴏᴘ ᴅɪᴛ ᴇᴠᴇɴᴇᴍᴇɴᴛ ᴏᴘ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴢᴏᴅᴀᴛ ᴡᴇ ʜᴇᴛ ᴀᴀɴᴛᴀʟ ᴅᴇᴇʟɴᴇᴍᴇʀs ᴋᴜɴɴᴇɴ ɪɴsᴄʜᴀᴛᴛᴇɴ.
https://www.facebook.com/events/424207618826442

Intussen zijn we ook volop bezig om, samen met alle vrijwilligers en passanten, El Camino Bekegem te blijven koesteren als de warme verbindingsplaats die het nu al is - én in de toekomst nog steviger te doen groeien, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

Hou alvast volgende data vrij voor de (online) Open Kring.

Maandag 15 februari El Camino Kring
Donderdag 25 Maart El Camino Kring
Dinsdag 20 april El Camino Kring

Hartelijke groeten,

De Kern van El Camino Bekegem

---------

Beste Caminard,


Hoe is het met jou?


Ook in deze vreemdecorona-tijden wil El Camino niet zomaar stilvallen. Voorlopig blijven we nog even verbinding zoeken via Zoom, omdat we ervaren dat ook deze manier van samenzijn ons innerlijke vuur aanwakkert. Kunnen delen wat er in ons leeft, elkaars nabijheid, de ondersteunende woorden en kwetsbare getuigenissen brengen altijd een warme verbondenheid. Tijdens onze Open Kring avonden zijn we elke keer getuige van elkaars worstelingen en successen. Samen mens zijn in z’n pure vorm. Onze eigen stem uitspreken en elkaars stemmen beluisteren. Daarbij ook een dialoog aangaan met onszelf, met een milde innerlijke stem die rust en aanvaarding brengt, rond zoveel wat we elk op onze weg beleven.
... en in El Camino is er altijd een volgende keer.
Voel je het kriebelen om een stukje mee samen onderweg te zijn? Sta je er ook voor open om te delen en te ontmoeten via onze Open Kring?


Op woensdag 20 januari zoeken we weer warme verbinding met elkaar via een online Open Kring – om opnieuw voluit te kunnen luisteren en meevoelen hoe het met jou en met elkaar gaat.
Tegelijk kunnen we op die manier ook tegemoet komen aan de vraag van mensen die verderaf wonen, of die meestal moeilijk in Bekegem kunnen geraken.


Laten we elkaar ontmoeten, beluisteren en steunen. Mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners, samen als compagnons tijdens de online Open Kring. Een verbindende gespreksavond rond psychosegevoeligheid en het leven, waar open kan worden gesproken, geluisterd en gedeeld.
Wil je graag deelnemen aan de Online Kring via ZOOM?
Klik dan op woensdag 20 januari iets voor 19 uur op volgende link:
https://zoom.us/j/9857887921


Mᴏɢᴇɴ ᴡᴇ ᴠʀᴀɢᴇɴ ɪɴᴅɪᴇɴ ᴊᴇ ᴡᴇɴsᴛ ᴅᴇᴇʟ ᴛᴇ ɴᴇᴍᴇɴ, ᴏᴍ ᴏᴘ 'GAAT' ᴛᴇ ᴋʟɪᴋᴋᴇɴ ᴏᴘ ᴅɪᴛ ᴇᴠᴇɴᴇᴍᴇɴᴛ ᴏᴘ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴢᴏᴅᴀᴛ ᴡᴇ ʜᴇᴛ ᴀᴀɴᴛᴀʟ ᴅᴇᴇʟɴᴇᴍᴇʀs ᴋᴜɴɴᴇɴ ɪɴsᴄʜᴀᴛᴛᴇɴ.
https://www.facebook.com/events/394701578262708/


Intussen zijn we ook volop bezig om, samen met alle vrijwilligers en passanten, El Camino Bekegem te blijven koesteren als de warme verbindingsplaats die het nu al is - én in de toekomst nog steviger te doen groeien, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.


Hou alvast volgende data vrij voor de (online) Open Kring.

Woensdag 20 januari El Camino Kring
Maandag 15 februari El Camino Kring
Donderdag 25 Maart El Camino Kring
Dinsdag 20 april El Camino Kring


Hartelijke groeten,


De Kern van El Camino Bekegem
--------


Beste Caminard,

Ondanks het in deze tijden snel donker wordt en ons geduld ook ernstig op de proef gesteld wordt, is er altijd licht te vinden. Zoals in een vuurkorf of een haardvuur, maar ook in een kaars of een lampje. Voel je je aangesproken online samen te komen, en de warmte en gezelligheid daar wat aan te wakkeren? Waarbij er een digitale ruimte is gevuld met voelbare stiltes, uitgesproken steun, gedeelde ervaringen en er ook nog zoveel meer ruimte is om onze menselijkheid naar voor te brengen.

In deze uitdagende periode van anders de feestdagen tegemoet treden, maar waarbij vuur in de ogen van elke Caminard glinstert, en weerspiegelt hoe het telkens opnieuw gebeurt, een avond vol van verbinding. Breng je een kaarsje of een lampje mee, naar dit gebeuren, zodat het wat meer fonkelt? Zo is elk webcambeeld er één dat in het licht staat van authentieke momenten.

Wil je graag deelnemen aan de volgende online Open Kerstkring via ZOOM?
Klik dan op maandag 21 december, iets voor 19u, op volgende link :
https://zoom.us/j/9857887921

Mogen we vragen indien je wenst deel te nemen, om op ‘GAAT’ te klikken op dit evenement op facebook of een mail te sturen naar info@elcaminobekegem.be zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten.
https://www.facebook.com/events/3491489657640056

Met een brandend verlangen blijven we verder bouwen aan ons project op weg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners.

Volgende El Camino Open Kring bijeenkomst : woensdag 20 januari.

Hartelijke groeten,

De Kern van El Camino Bekegem

------------


Beste Caminard,

Hoe gaat het met jou?

In de voorbije maanden mochten we elkaar weer fysiek ontmoeten in El Camino Bekegem, tijdens de verbindende Open Kring avonden.
In oktober hadden we daarnaast voor het eerst ook een Open Kring met El Camino Onderweg: we waren toen te gast in Brugge, in het Huis met de Vele Kamers.

Elkaars nabijheid, de ondersteunende woorden en kwetsbare getuigenissen brengen altijd een warme verbondenheid. Tijdens onze Open Kring avonden zijn we elke keer getuige van elkaars worstelingen en successen. Samen mens zijn, in z’n pure vorm. Onze eigen stem uiten en elkaars stemmen beluisteren. Daarbij ook een dialoog aangaan met onszelf, met een milde innerlijke stem die rust en aanvaarding brengt, rond zoveel wat we op onze weg beleven.
... en in El Camino is er altijd een volgende keer.

Sta je er ook voor open om te praten en te ontmoeten, onderweg zoals wij?
Voorlopig kunnen we weer even niet ter plaatse samenkomen in El Camino Bekegem, maar we willen doorheen deze vreemde corona-tijden natuurlijk niet zomaar stilvallen. Op vrijdag 13 november zoeken we weer warme verbinding met elkaar via een online Open Kring – om opnieuw voluit te kunnen luisteren en meevoelen hoe het met jou en met elkaar gaat.
Tegelijk kunnen we op die manier ook tegemoet komen aan de vraag van mensen die verderaf wonen, of die meestal moeilijk in Bekegem kunnen geraken.

Wil je graag deelnemen aan de Online Kring via ZOOM? Klik dan op vrijdag 13 november iets voor 19u op volgende link:
https://zoom.us/j/9857887921

Mogen we vragen indien je wenst deel te nemen, om op 'GAAT' te klikken op dit evenement op Facebook of een mail te sturen naar info@elcaminobekegem.be, zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten.
https://www.facebook.com/events/3234062176821132/

Laten we elkaar ontmoeten, beluisteren en steunen. Mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners, samen als compagnons tijdens de online Open Kring. Een verbindende gespreksavond rond psychosegevoeligheid en het leven - waar open kan worden gesproken, geluisterd en gedeeld.
Intussen zijn we ook volop bezig om, samen met alle vrijwilligers en passanten, El Camino Bekegem te blijven koesteren als de warme verbindingsplaats die het nu al is - én in de toekomst nog steviger te doen groeien.

De volgende Open Kring avonden zijn gepland op:
Maandag 30 november: Open Kring
Maandag 21 december: Open Kerstkring

Hartelijke groeten,

Kern van El Camino Bekegem

-----------


Beste Caminards,

Met El Camino Bekegem blijven we in beweging.

We zoeken manieren om uit te reiken naar wie nood heeft aan verbinding, informatie en compagnons. Wie nabijheid wenst als naaste, hulpverlener of persoon met een psychosegevoeligheid.

In oktober is El Camino Bekegem Onderweg.
Voor sommige mensen is het wat moeilijker om ons huis in Bekegem te bereiken.
De Open Kring gaat dan ook voor één keer niet door rond het vuur in Bekegem, maar in ‘Het Huis met de Vele Kamers’ nabij het station in Brugge. En verbindende gespreksavond waar veel ruimte is om te praten en stemmen te beluisteren, op zoek naar wie of wat ons steunt en verbondenheid doet ervaren.

El Camino Onderweg
Open Kring donderdag 15 oktober om 19 uur
‘Het Huis met de Vele Kamers’
Oostmeers 105, 8000 Brugge

Mogen we vragen wanneer je komt ons een mailtje te sturen of ‘GAAT’ te klikken op het evenement op Facebook, zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten.
https://www.facebook.com/events/4085455884870701


Met El Camino Bekegem blijven we met vrijwilligers, passanten en met jou volop actief om El Camino de warme verbindingsplaats te houden die het nu al is.
We laten ons project verder groeien, met meer activiteiten – en verder op weg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners.

De volgende Open Kring bijeenkomsten:

Donderdag 15 oktober: El Camino Onderweg, ‘Het Huis met de Vele Kamers’ Brugge
Maandag 30 november: Open Kring El Camino Bekegem
Maandag 21 december: Open Kerstkring El Camino Bekegem

Hartelijk welkom,

De Kern van El Camino Bekegem

-----------------------------------------------

Beste Caminard,
In deze tijden van bubbels, afstand en mondmaskers, was het op 20 augustus weer deugddoend
een Open Kring bijeenkomst te houden rond de vuurschaal in de tuin van ons verbindend huis in Bekegem.
De kring waarbij we fysiek onze afstand hielden, en waar tegelijk openheid en dialoog zorgden voor
een verbondenheid, die ons dichter samen bracht.
Stemmen uiten en stemmen beluisteren, en daarbij ook een dialoog aangaan met onszelf, waarbij een milde innerlijke stem een mogelijkheid
tot rust en aanvaarding brengt, van wat we op onze weg mogen ontmoeten.
Hoe is het met jou?
Sta je er ook voor open te praten en te ontmoeten, onderweg zoals wij?
We zien ernaar uit je te beluisteren op de Open Kring op 17 september om 19 u, voor een
verbindende gespreksavond rond psychosegevoeligheid, met mensen die psychosegevoelig zijn, naasten en hulpverleners.

Mogen we vragen als je wenst deel te nemen, ons een mailtje te sturen of op ‘GAAT’ te klikken op dit evenement via Facebook ,
zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten en iedereen op de hoogte kunnen houden. https://www.facebook.com/events/259676275057101
Met El Camino Bekegem blijven we met vrijwilligers, passanten en met jou volop actief om El Camino de warme verbindingsplaats te houden die het nu al is.
We laten ons project verder groeien, met meer activiteiten en een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners.

Zo mochten we op 27 augustus de Soteria-werkgroep ontvangen bij El Camino Bekegem.
Je leest hier het verslag van Psychosenet.be: https://www.psychosenet.be/werkgroep-soteriahuis/
En op maandag 7 augustus ontvingen we Anneke Krols tijdens haar 2000km sponsortocht ten voordele van vzw Uilenspiegel en diens lotgenotengroep Psychosegevoeligheid.
https://www.facebook.com/TrappenTegenGrenzen

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:
Donderdag 17 september El Camino Bekegem
Donderdag 15 oktober is El Camino Onderweg en komen we samen in het Huis met Vele Kamers in Brugge.
Maandag 30 november El Camino Bekegem
Maandag 21 december (El Camino Bekegem Open Kerstkring)

Van harte welkom!
De Kern van El Camino Bekegem 

 

 


Beste Caminard,

De zomer gaat z’n laatste maand in.
De natuur heeft intense maanden beleefd, een virusgolf, een hittegolf, hevig onweer...
Augustus is de maand van oogsten, plukken, proeven en genieten.
Hoe is het met jou? Was het even onstuimig als in de natuur?
Of kon jij te midden van dit alles je rust behouden en content zijn met wie of wat je nabij is.
Bij El Camino in Bekegem kijken we er alvast naar uit jou te ontmoeten en te beluisteren rond de vuurschaal in de tuin.
Donderdag 20 augustus verwachten we je om 19 uur in de Open Kring, een verbindende gespreksavond rond psychosegevoeligheid en het leven, waar onder mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners open kan gepraat en gedeeld worden.

Als het zou regenen, komen we samen via Zoom. We communiceren dit
donderdagmorgen via ons onze Facebookpagina.
Mogen we vragen als je wenst deel te nemen, om op ‘GAAT’ te klikken
op dit evenement via Facebook , zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten en iedereen op de hoogte kunnen houden.
https://www.facebook.com/events/243250170025426/

Met El Camino Bekegem blijven we met vrijwilligers, passanten en met jou volop actief om El Camino de warme verbindingsplaats te houden die het nu al is. We laten ons project verder groeien, met meer activiteiten en een tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners.
Ook in het najaar blijven we in El Camino in Bekegem samenkomen voor de Open Kring avonden, telkens om 19 uur:
Donderdag 20 augustus
Donderdag 17 september
Donderdag 15 oktober (El Camino Onderweg)
Maandag 30 november
Maandag 21 december (El Camino Open Kerstkring)


Hartelijke groet en tot graag tot binnenkort,


 
Interesse of meer informatie, kom gerust langs tijdens de Open Kring of tijdens ‘Een zondag @ El Camino’. Of mail ons op info@elcaminobekegem.be.

We zien ernaar uit je te ontmoeten !

CONTACT

Tel. 0475/42.80.56 - info@elcaminobekegem.be -  Volg ons op FB

Vzw El Camino - Ondernemingsnummer: 0738.444.766